Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
Chamber of Sworn-in Certified Public Accountants of Ankara
Kullanıcı Adı:
Şifre:

Başkanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarımız,

Yeminli Mali Müşavirler Odaları olarak gerçekleştirdiğimiz “3.Yeminli mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu” sonrasında yeni bir çalışma dönemine daha giriyoruz. Bu sempozyum, şimdiye kadar aldığımız geri bildirimlere göre, umarız mesleğimiz açısından bir dönüm noktası olacaktır. Sorumluluğumuza ilişkin hukuki düzenleme ve uygulamaların konu edildiği bu sempozyumun çok yararlı olduğunu bütün katılımcı taraflar belirtmişlerdir.

Sempozyuma katılan bütün taraflar, meslekte sorumluluk olması gerektiğini kabul etmektedirler. Ancak, bugün uygulanan sorumluluk anlayışının çok ağır, ucu açık ve belirsiz olduğunu ve dolayısı ile düzeltilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Sorumluluğun kusura dayandırılması gerektiği, incelemelerde istenen her matrah farkının sorumluluk doğurmayacağı, cezai sorumlulukta kast unsurunun ayrıca aranması gerektiği kabul görmüştür.

Şu andaki gibi sınırsız bir sorumluluk anlayışının sürdürülemeyeceği, “müştereken ve müteselsilen” sorumluluk kavramının hukuki temelinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtilerek, ne tür bir hukuki yaptırım olduğunun (ceza mı? idari para cezası mı? kefalet mi? tazminat mı? gibi) belirlenmesine gerek olduğu kabul görmüştür. Bu anlamda ciddi bir kavram netleştirme gereksinimi olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü bu netleştirmeye göre sorumluluğa ilişkin takip eden hukuki süreçlerin belirlenmesi gerekeceği vurgulanmıştır. Bu türdeki sorumluluk anlayışının ciddi ölçüde Anayasaya uygunluk sorunu olduğu ve bu yönüyle de dava konusu olabileceği görüşleri öne sürülmüştür.

Sorumluluk ile ilgili 2 yasa hükmü (VUK.mükerrer madde 227 ve 3568 Sayılı Yasa Md.12) arasındaki

... tamamı için tıklayınız..

Başkan'ın diğer mesajları:


3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU SUNUM NOTLARI (03-07 ARALIK 2014)
04-02-2015 
Ek1   

Ad:
Soyad:

2015 © Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
Kader Sokak No:30 06700 G.O.P. / ANKARA     Tel: (0312) 467 70 01 - 467 52 11 - 467 46 88    Faks: (0312) 467 57 95
ankymmo@aymmo.org.tr